læs mere om: Uddannelse | Ungdom/SUF

12.05.12 | Svend Vestergaard Jensen

Tip en ven      |    Print  

Uddannelse: Løft de tekniske skoler!

Frafaldet er stort på erhvervsskolerne, de tidligere tekniske skoler. Samtidig har skolerne et faldende elevtal, som blandt andet skyldes den manglende praktikpladsgaranti. Kan opbygningen, indholdet og kvaliteten af uddannelserne, også være en forklaring på det store frafald? Socialistisk Information har snakket med Christian Træholt, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), og Jannis Tsatsaris, der snart er udlært kok. Begge er aktive i Socialistisk Ungdoms Front, SUF.

På venstrefløjen har vi gennem årtier ofte brugt vendingen ”en skole for livet – ikke erhvervslivet”. Hvad siger I til den som unge aktivister i dag?

Christian Træholt: ”Skolerne er under VK-regeringen blevet endnu mere erhvervsrettede. Den almene dannelse, for nu at bruge dette udtryk, er nedprioriteret. På skolerne burde vi kunne vælge fag, der også ville kunne bruges i andre uddannelser. Og generelt i samfundet, f.eks. HF-lignende fag. At kombinere uddannelserne med andre tilbud er vigtig”.

Jannis Tsatsaris: ”Vejledning for unge, før de kommer på skolerne er for dårlig. Engagementet mangler. Mange unge har hverken lyst til boglige fag eller de fag, de møder på skolerne. Denne ”ånd”, dette manglende engagement, påvirker de andre elever. Mange er frustrerede over at være der. Dertil kommer, at lærerne næsten taler ned til eleverne. De holder derfor igen fokus på, at eleverne her ikke er så kloge som unge på de gymnasiale uddannelser. Noget, der så gentages fra folkeskolen til erhvervsskolerne”.

Christian fortsætter: ”Et andet problem er at eleverne går frem og tilbage mellem arbejde og skolen. Skolen er ansvarlig for at ”putte” noget i hovedet på folk, og skal også vurdere, hvad de kan og hvad de mener. Der skal kunne skelnes mellem diverse niveauer, eleverne har”.

Hvilke krav stiller elevbevægelsen?

Christian: ”Vi stiller krav som elevbevægelse, men vi stiller også krav på de enkelte skoler. Vi bygger lokale råd op, så der kan rykkes lokalt. F.eks. at få den samme dynamik som på de gymnasiale uddannelser, og lade os inspirere herfra. Blandt andet ved at få højere niveauer i enkelte fag, og få mulighed for at stykke en HF-pakke sammen. Der skal være flere rammer”.

Elevdemokrati
Eleverne på de tekniske skoler har ikke de samme demokratiske rettigheder som på de gymnasiale uddannelser eller andre uddannelser. Landssammenslutningen af handelsskoleelever har lavet forslag til nye regler for elevrådsarbejdet. Ideen er, at regler, som minder om gymnasieelevernes, også skal gælde såvel HTX, handels- og erhvervsskolerne.

Det manglende elevdemokrati kommenterer Jannis også: ”På skolerne må eleverne være repræsenteret i skolernes bestyrelse. Det er et problem på de tekniske skoler, især da eleverne kun er der nogle uger ad gangen, F.eks. 25 uger ad gangen, og så er de ikke aktive mere. Kontinuiteten mangler. Det er svært med overdragelse til nye folk”.

Og Christian fortsætter: ”Når eleverne er på skolen, er de i elevorganisationen. Når de er på arbejde – i praktik – er de organiseret i fagforeningen, eksempelvis som tømrer hos 3F. Kræfterne spredes ud”.

Linke til andre uddannelser
Jannis: ”I lande som Finland kan man gå fra fagskolen til universitetet. Det giver på den måde et positivt billede af erhvervsskolerne. Der har her – i Finland – været arbejdet på dette i mange år. Man kan vælge fag på højere niveau og gå videre ad den vej. Det, som folk lærer på erhvervsskolerne, kunne jo bruges i et videre uddannelsesforløb, i stedet for at låse det fast. Hvorfor ikke koble en kok – mit fag – til universitetsniveauet, fødevareuddannelserne, kombinere tingene. Faglige uddannelser skal have det hele med. Det drejer sig om at give muligheden for, at folk kan uddanne sig til det, de gerne vil og ikke hæmme dem i at uddanne sig videre”

Giv dem et løft
Enhedslisten vil i et nyt udspil give erhvervsskolerne et løft. Flere praktikpladser og praktikpladsgaranti spiller stadig en central rolle. Men der skal fokuseres bredere, mener partiet i sit udspil. F.eks. foreslås et basisår, hvor eleverne har et halvt år til at prøve forskellige fag, inden de det sidste halve år får praktisk undervisning indenfor det fagområde, de vælger.

Vejledning og sociale betingelser er også med. Der foreslås en såkaldt ”brikmodel”, der giver mulighed for, at eleverne sammensætter praktikken gennem flere små forløb hos virksomheder. For at sikre nok praktikpladser skal offentligt arbejde udbydes til virksomheder med lærlinge, og alle virksomheder skal som udgangspunkt stå til rådighed for lærlinge.

Enhedslistens oplæg går også imod de mange lærerfri timer, og foreslår dem helt stoppet. Endvidere skal underviserne have pædagogikum, der skal fornys hvert femte år.

Som de to interviewede og Enhedslistens oplæg siger, skal erhvervsskolerne have et løft. Ikke bare for at mindske frafaldet, men også for at styrke uddannelserne og styrke skolernes bredde og image.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 43

Fagligt program blæser til klassekamp

I denne weekend afholder Enhedslisten dette års faglige konference, og som opfølgning på sidste års beslutning skal den faglige konference tage stilling til et 20 siders langt forslag til fagligt program. Hensigten er, for første gang siden Enhedslistens stiftelse, at vedtage en linje omkring Enhedslistens principper og pejlemærker for det faglige arbejde, krav til forandringer i fagbevægelsen m.v. Og det er, kort sagt, blevet et forslag, der blæser til klassekamp!
Forslaget leverer dog ikke svar på, hvordan Enhedslisten skal udvikle styrken til at løse de store opgaver, vi så står over for. Læs hele kommentaren >>

Nej til nationalistisk polarisering og russisk invasion

Den ukrainske venstrefløjs-aktivist Nina Potarskaya er en af de mest kendte feminister i landet. Hun har været med til at organisere tre konferencer for at samle venstrefløjen i Ukraine i 2013 og 2014. I et interview fortæller hun om initiativet for et nyt parti og situationen i landet.

Kinas kapitalisme

Grundig og overbevisende beskrivelse og analyse af udviklingen i Kina de sidste 30 år. Millioner af statsansatte arbejdere blev fyret eller fritstillet. 250 millioner bønder flyttede illegalt fra land til by for at søge arbejde. I slutningen af artiklen lægger Pierre Rousset op til en diskussion af, hvordan de seneste 30 års udvikling i verden nødvendiggør en udvikling af teorien om den permanente revolution.

De kæmper for et bedre samfund i Ukraine

Venstrefløjen må blive en stærkere og mere synlig kraft i Maidan-bevægelsen, mener den socialistiske aktivist Ilya Budraitskis. Flertallet af demonstranterne ønsker at organisere sig. De ønsker direkte demokrati og ingen forhandlinger bag lukkede døre. Det er det, folk kæmper mod politiet for, og det er her, venstrefløjen må komme med sine ideer.
Læs interview med Ilya Budraitskis (på engelsk) på International Viewpoint.

Stop volden fra den yderste højrefløj i Ukraine

En aktivist fra den libertære socialistiske studenterorganisation ”Direkte Aktion” blev for nylig slået ned af tre maskerede neo-nazister i Kiev. Den slags angreb sker stadig oftere, men politiet vender det blinde øje til. Fortalt af Illya Bounraitkis, leder af Vpered (Fremad), Fjerde Internationales russiske sektion.

To Amerika'er – hvor racismen lever

Vi lever ikke i et ”farveblindt” samfund, skriver Malik Miah, i en artikel om USA efter frifindelsen vagtmanden George Zimmerman, som dræbte en sort teenager sidste år. Han beskriver, hvordan det amerikanske retssystem fungerer overfor afro-amerikanere, og hvordan modstanden mod racismen bygges op.
Malik Miah er redaktør af ’Against the Current’, som udgives af den socialistiske, feministiske organisation Solidarity (USA)